Betaling:

In de loop van de cursus krijgt u van mij een factuur toegezonden. U wordt vriendelijk verzocht deze factuur binnen 14 dagen te voldoen.

Privacy:

Bij de eerste les vraag ik u een inschrijfformulier in te vullen. De informatie die u mij geeft zal niet doorgegeven worden aan anderen.

Niet alle ouders vinden het prettig om een foto van hun kind op social- media te hebben. Hier houden we uitdrukkelijk rekening mee!

Aanwezigheid:

Wanneer u niet met uw kind kunt komen is het fijn wanneer u dat voor de les doorgeeft. Het is helaas niet mogelijk om voor enkele les restitutie van het lesgeld te krijgen. Wanneer ik de les zelf niet door kan laten gaan, krijgt u het lesgeld voor die les terug.